Myydään

Myytäviä tuotteita

Pöytästandaari 50 € / kpl.
Pöytästandaareja voi tiedustella:
Aulikki Määttänen
aulikki.maattanen@kolumbus.fi
puh. 050-5612807

Uusia postimerkkejä jälleen saatavilla. Hinta 25€/ 10 merkin arkki.
Postimerkkejä voit tiedustella Kari Kontturi p. 040-5693244 tai kontturi@Hotmail.com

Seurallamme on myös työn alla Isännänviirin valmistus. Isännänviiriä on tarkoitus teettää kahta eri kokoa. Tästä lisää tietoa Sukutapaamisessamme.