Tietosuojaseloste

Kontturit tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
Rekisterinpitäjä

Kontturi Juha Pekka
Ratavallintie 26 C 21, 00720 Helsinki
040-5238742
juha.kontturi(at)taloverkot.fi

Rekisteriaisioista vastaava yhteyshenkilö

Kontturi Juha Pekka
Ratavallintie 26 C 21, 00720 Helsinki
040-5238742
juha.kontturi(at)taloverkot.fi

Rekisterin nimi
Kontturit kävijätietojen kerääminen

Käyttötarkoitus
Sivustolla kontturit.fi käviöiden seuranta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kävijät tiedot saadaan sivuilla käviöiden yhteydessä.

Sääntöjenmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu-n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kontturit kävijätietojen kerääminen ei luovuteta ulkopuolisille

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kävijätiedot sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada itseään koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Evästeet, kävijäseurannat ja muut tiedonkeruumenetelmät
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivusto kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kontturi Juha Pekka
Ratavallintie 26 C 21, 00720 Helsinki
040-5238742
juha.kontturi(at)taloverkot.fi

2. REKISTERIN NIMI

Kontturit kävijätietojen kerääminen

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Sivustolla kontturit.fi käviöiden seuranta

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Kaikki mitä google analytics kerää.

5. TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

6. ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ
Tietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN
Tietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.